Ouderenbijbelkring

Studie over Exodus met een reflectie naar vandaag. We bestuderen zes thema’s uit het Bijbelboek Exodus, waarbij we ook uitstapjes maken naar verzen uit andere Bijbelboeken en houden passages tegen het licht van vandaag.

Wat vertelt het Bijbelboek Exodus ons over God, Zijn volk en de christen?
Kunnen wij de inhoud van Exodus toepassen op ons eigen geloofsleven?

Een studie naar dit Bijbelboek zal u mogelijk verrassen, uitdagen of u mogelijk met beide voeten op de grond kunnen zetten. Elk thema zal geflankeerd worden door een Psalm. Na de zes thema-ochtenden volgt nog een zevende ochtend, waarop de achtergrond van de Bijbel, en het Bijbelboek Exodus in het bijzonder, naar voren wordt gebracht.

De Bijbelkring voor ouderen vindt eenmaal in de maand plaats op de woensdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur in het Baken. U bent van harte welkom.