Wat geloven wij?

watgelovenwij.pngGod heeft de wereld lief
We geloven dat God de aarde heeft gemaakt. Hij maakte ook mensen, met verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om te kiezen. De eerste mensen kozen al snel tegen God, hun Schepper, waardoor de relatie verstoord werd. Dit wordt de "zondeval" genoemd. Sindsdien zondigen alle mensen. Maar God geeft nog steeds om wat hij gemaakt heeft. Hij heeft zijn schepping zo lief, dat Hij de beschadigde relatie weer goed wil maken en de straf, als gevolg van de schuld, wil wegnemen. Hij beloofde dit direct na de zondeval.

Bevrijding
Gods Zoon, Jezus Christus, is op aarde gekomen en Hij heeft als onschuldige de straf die wij verdiend hebben, gedragen. Hij is gestorven aan het kruis. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Hieruit blijkt dat Hij niet zomaar een goed mens was, maar als Zoon van God de dood heeft overwonnen. Hij bevrijdt ons van de macht van het kwaad.

Nieuw leven
Voor iedereen die dit gelooft is er nieuw leven. In de eerste plaats nieuw leven hier op aarde, doordat Jezus na zijn hemelvaart zijn Heilige Geest belooft, die van ons nieuwe, andere mensen maakt. Na ons leven hier op aarde belooft Jezus het eeuwige leven bij Hem aan alle mensen die Hem hebben willen volgen. Mensen die hij kiest, en die willen kiezen voor Hem. Jezus volgen betekent dankbaar zijn voor wat Hij voor ons heeft gedaan en te leven naar Zijn wil. Hierover kun je meer lezen in de bijbel. God wil een levende relatie met ons. Hij heeft beloofd iedereen die Hem zoekt te helpen, door ons Zijn Heilige Geest te geven.

In deze God vinden wij onze kracht en onze hoop! Dit maakt het leven de moeite waard, waardevol. Waar kies jij voor?