Kerkelijk bestuur

Overal op deze site kunt u gemeenteleden ontmoeten. Hieronder ziet u een foto van de kerkenraad. De kerkenraad – die elke twee jaar van samenstelling wisselt – is verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente.  

De kerkenraad bestaat uit:
 - een predikant
 - zeven ouderlingen
      - vier ouderlingen voor pastoraal bezoekwerk
      - één jeugdouderling voor jeugd- en jongerenwerk
      - één missionair ouderling voor evangelieverkondiging dichtbij en ver weg 
      - één scriba (secretaris) voor communicatie en administratie
 - drie diakenen die zorgdragen voor financiële hulpverlening dichtbij en ver weg
 - drie ouderling-kerkrentmeesters die zorgdragen voor de gebouwen en de financiële zaken