Links

Agapè – gemeenteopbouw en toerusting

Postbus 271, 3949 AG Doorn, 0343 415741, www.agape.nl

Alpha-cursus Nederland

J.v.Oldenbarneveltlaan 10, 3818 HB Amersfoort, 033 4634286, www.alpha-cursus.nl

Chris – luisterend oor en helpende hand voor kinderen en tieners in nood

Hulplijn Chris: 078 6312300 (24 uur)

Postbus 941, 3300 AX Dordrecht, 078 6315572, www.chris.nl

Comité Christen Zakenmensen CBMC Nederland

Postbus 315, 3380 AH Putten, 0341 356147, www.cbmc.nl

Compassion Nederland – christelijke zorg voor kansarme kinderen

Postbus 1340, 7301 BN Apeldoorn, 055 5994422, www.compassion.nl

De Nieuwe Koers (voorheen CV Koers) – opinieblad voor christenen vandaag

Postbus 484, 8440 AL Heerenveen, 088 3263310, www.denieuwekoers.nl

Dorcas Hulp Nederland – in actie voor de allerarmsten

Postbus 12, 1619 ZG Andijk, 0228 595900, www.dorcas.nl

Eleos – Stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg

Postbus 306, 3430 AH Nieuwegein, 088 8920250, www.eleos.nl

Eva – EO-vrouwenmagazine

Postbus 21400, 1202 BJ Hilversum, 035 6474747, www.eo.nl/eva

Evangelie en Moslims

Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort, 033 4659290, www.evangelie-moslims.nl

Evangelische Alliantie (EA)

Hoofdstraat 51A, 3971 KB Driebergen, 0343 513693, www.ea.nl

Evangelische Omroep (EO)

Postbus 21000, 1202 BB Hilversum, 035 6474747, www.eo.nl

Friedensstimme – zending en evangelisatie in Rusland

Postbus 15, 2800 AA Gouda, 0182 538544, www.friedensstimme.nl

Gave – kerk en vluchteling

Drielandendreef 54E, 3845 CA Harderwijk, 0341 460328, www.gave.nl

Gereformeerde Bond

Kleine Fluiterweg 253, 7316 MX Apeldoorn, 055 5766660, www.gereformeerdebond.nl

Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

Postbus 28, 3970 AA Driebergen, 0343 512444, www.gzb.org

Gevangenenzorg Nederland

Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer, 079 3310568, www.gevangenenzorg.nl

Grootnieuwsradio 1008 AM – christelijke radio 24/7

Postbus 1027, 3900 BA Veenendaal, 0909 123 1008, www.grootnieuwsradio.nl

De Herberg – Pastoraal Diaconaal Centrum 'De Herberg' op de Pietersberg in Oosterbeek.  Dit gastvrije huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om op verhaal te komen. Zodat u het leven weer aankunt, samen met God.

Voor informatie : www.pdcdeherberg.nl of 026-334 2225 (ma-vr tussen 9.00 -10.00 uur en van 12.45-13.15 uur)

Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB)

Pr. Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven, 030 2285402, www.hgjb.nl

De Hoop GGZ – verslavingshulpverlening en hulp bij psychosociale problemen

Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht, 078 6111111, www.dehoop.org

IFES Nederland – ondersteund christelijke studenten

Landelijke christelijke studentenvereniging, Faustdreef 183, 3561 LG Utrecht

030 2942800, www.ifes.nl

Interserve – zending in Azië en Arabische wereld

Postbus 599, 3800 AN Amersfoort, 033 4634771, www.interserve.nl

IZB – voor zending in Nederland

Johan van Oldenbarneveltlaan 10, 3818 HB Amersfoort, 033 461949, www.izb.nl

Jubilee Campaign – mensenrechtenorganisatie voor godsdienstvrijheid

Hagemuntstraat 21, 4205 GA Gorinchem, 0183 820200, www.jubileecampaign.nl

Kerkinactie

Postbus 456, 3500 AL Utrecht, 030 8801456, www.kerkinactie.nl

Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut – centrum voor medische ethiek

Utrechtseweg 1A, 3811 NA Amersfoort, 033 4647779, www.lindeboominstituut.nl

Marriage Course NL – samen praten over wat écht belangrijk is in je relatie

J.v.Oldenbarneveltlaan 10, 3818 HB Amersfoort, 033 4634286, www.marriagecourse.nl

Stichting Christelijke Media Projecten – 3xM

Postbus 643, 3800 AP Amersfoort, 033 2864103, www.3xm.nl

Steun Messias belijdende Joden

Postbus 22, 3860 AA Nijkerk, www.messiasbelijdendejoden.nl

Near East Ministry (NEM)

Postbus 30, 3780 BA Voorthuizen, 0342 471318, www.nemnieuws.nl

Nederlands Bijbelgenootschap

Postbus 620, 2003 RP Haarlem, 023 5146146, www.bijbelgenootschap.nl

Nederlands Dagblad

Postbus 111, 3770 AC Barneveld, 0342 411711, www.nd.nl

Open Doors – op de bres voor vervolgde christenen

Postbus 47, 3850 AA Ermelo, 0341 417844, www.opendoors.nl

Op weg met de ander
Beatrixstraat 20a,
3862 DB  Nijkerk, tel. 033 2456620, www.opwegmetdeander.nl

Passage – christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Postbus 2164, 3800 CD Amersfoort, 033 4220730, www.passagevrouwen.nl

Philadelphia Zorg – christelijke vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders

Postbus 22, 8070 AA Nunspeet, 0341 278500, www.philadelpha.nl

PIT Pro Rege – Protestants Interkerkelijk Thuisfront (voor militairen)

Frankenlaan 38, 7312 TD Apeldoorn, 055 3575650, www.pitprorege.nl

PKN – Protestantse Kerk Nederland

Joseph Haydnlaan 2a, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, 030 8801880, www.pkn.nl

Reformatorisch Dagblad

Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn, 055 5390222, www.refdag.nl

Reformatorisch Meldpunt – anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik 

Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp:
06 4407 8214.
Hulplijn anoniem (dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur): 0850 773312 , www.ikmeldhet.nl

Siriz – bij ongewenste zwangerschap (voorheen VBOK)

Hulplijn: 0900 2021088 (24 uur)
Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort, 033 4605070, www.siriz.nl

Woord en Daad – christelijke armoedebestrijding in de derde wereld

Spijksedijk 16E, 4207 GN Gorinchem, 0183 611800, www.woordendaad.nl

World Servants Nederland

Postbus 129, 8470 AC Wolvega, 0561 614857, www.worldservants.nl

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

Postbus 150, 3970 AD Driebergen, 0343 517444, www.wycliffe.nl

ZOA – noodhulp uit christelijke motivatie

Postbus 4130, 7320 AC Apeldoorn, 055 3663339, www.zoa.nl