Toren

Bij de restauratie van de toren hoort ook een stukje geschiedenis. Van de toren, maar ook van het gehele kerkgebouw, waar de toren deel van uitmaakt. We hebben geprobeerd een samenvatting van de geschiedenis van het kerkgebouw en daarbij behorende toren te schrijven. Bron hiervoor is het schitterende naslagwerk ‘Uijt het quartier van Gouderack’.

Bouw van de kerk

De geschiedenis van het kerkgebouw, dus van de toren,  begint in april 1656. Op 17 april van datzelfde jaar wordt in de kerkenraad (gezeten in Moordrecht) verzocht om een eigen kerkgebouw te mogen bouwen in Gouderak. Dit alles op initiatief van schout Jan Brouck. In een brief aan de Staten van Holland en Westfriesland verzoekt hij om toestemming tot het bouwen van een kerk in Gouderak. In de brief geeft hij aan het onverantwoord te vinden dat honderden kerkgangers elke zondag door weer en wind de IJssel over moeten steken voor het bijwonen van de dienst van ‘Godts Heijlige Woort’. Op 19 maart 1657 krijgt de schout toestemming voor de bouw. Op 20 maart 1658 werd gestart met de bouw van de kerk, welke in 8½ (!) maand werd voltooid.

Eerste onderhoud 

In 1660 vond het eerste onderhoud aan het dak van de kerk al plaats. Uit de geschiedenis valt op te maken dat in dit jaar een grote storm over het land raasde. Wellicht dat dit de schade heeft veroorzaakt. In 1661 werd de eerste luidklok in de kerktoren opgehangen: een Hemony, van de beroemde klokkengieterij uit Amsterdam. De wachttijd bij de klokkengieterij is waarschijnlijk ook de reden dat de klok op zich heeft laten wachten. In 1708 is het kerkdak geheel vernieuwd; de reden hiervan is niet helemaal duidelijk.

Instortingsgevaar 

In 1849 was de kerk zo vervallen dat tijdens een kerkdienst één van de zware dwarsbalken naar beneden stortte. Gelukkig raakte geen van de kerkgangers gewond. In 1851 besloot de kerkvoogdij om gehoor te geven aan de wens van de gemeente om een voorportaal aan de kerk te bouwen. Tijdens koude en winderige periode had men daar in de kerk dan minder last van, omdat de deur niet gelijk toegang zou geven aan de kerkruimte. Tussen 1849 en 1851 is de kerk grondig gerestaureerd.

Uurwerk in de toren

In 1907 vond opnieuw een grote verandering plaats aan de toren: het uurwerk in de toren. Op 11 januari van dat jaar besprak de kerkvoogdij het verzoek van de gemeenteraad om een uurwerk in de kerktoren te plaatsen. De kerkvoogdij ging akkoord, uiteraard wel onder enkele voorwaarden. Het uurwerk was een geschenk aan de burgerlijke gemeente.

restauratie_1938.jpg

Koper op de toren

Tot de restauratie van de toren in 1938 was de torenbekleding 280 jaar hetzelfde geweest: een leien dakbedekking. In 1938 werd deze leien dakbedekking vervangen voor koperen dakbedekking. Menig oudere Gouderakker zal zich een in de zon blinkende koperen toren nog herinneren. Door de jaren heen is de koperen dakbedekking groen geworden. Zo kennen we nu de ‘groene kerktoren’ van Gouderak.

Extra luidklok

In 1971 is een tweede luidklok in de toren gehangen. Zo kunnen we nu nog steeds genieten van de twee klokken, die ons op zondag roepen.

Groot onderhoud

Zoals de meesten van u nog wel weten, heeft de laatste grote kerkrestauratie plaatsgevonden tussen 1991 en 1993. De voorbereidingen voor deze grootschalige restauratie van de gehele kerk begonnen al in 1987. Er werden allerlei acties op poten gezet om geld in te zamelen. Het was echter een moeilijke klus om de gelden bij elkaar te krijgen. Overal bleven tekorten ontstaan waarvoor telkens weer uitwegen gezocht moesten worden. Er werd voor het eerst een rommelmarkt georganiseerd en een inzameling in het dorp (2 maal gedaan, in totaal ruim brachten deze acties ruim fl. 116.000 (bijna € 53.000) op.

Toren doen we later 

Door een legaat werd besloten de restauratie definitief plaats te laten vinden. Tijdens deze grote restauratie was de kerktoren juist één van de onderdelen van de kerk die hoge extra kosten met zich meebracht. Menig lid van de kerkenraad en kerkvoogdij zal in deze tijd slapeloze nachten hebben gehad van deze meerkosten.

Destijds is besloten dat het noodzakelijke werk aan de toren werd gedaan en op een later tijdstip de toren volledig te restaureren. Dat moment is nu aangebroken: dit jaar wordt de toren gerestaureerd en in oude staat hersteld. De koperen dakbedekking wordt vervangen door een leien dakbedekking, zoals het de eerste 280 jaar van het bestaan van het kerkgebouw ook was.

2011: restauratie toren

De bouwcommissie die al lange tijd bezig is met de voorbereidingen heeft diverse offertes bij diverse aannemers aangevraagd. Tevens hebben ze het traject naar de keuze van de nieuwe dakbedekking en aanvraag van subsidie begeleid. Inmiddels weten we dat we tot een maximum van € 107.000 aan subsidie van het Rijk ontvangen en aannemer Woudenberg uit Ameide de restauratie aan de kerktoren gaat uitvoeren. Deze aannemer heeft alle middelen en kennis in huis om deze restauratie tot een goed einde te brengen, mede door ervaring met dergelijke projecten. Nog even wachten en we kunnen, bij leven en welzijn, genieten van een mooie, gerestaureerde toren.

Bron: ‘Uijt het quartier van Gouderack’