Kerkgebouw

KerkgebouwDe in 1658 gebouwde kerk is een typische dorpskerk. Ze bestaat uit een eenbeukig schip (21x10 meter), met een driezijdig gesloten koor, geheel opgetrokken uit de bekende gele IJsselsteentjes.

De toren is op het kerkgebouw geplaatst en is 32 meter hoog.

Het exterieur van de kerk is sinds 1658 nagenoeg ongewijzigd gebleven; het werd slechts uitgebreid met een consistorie (1829) en met een voorportaal (de huidige dateert van 1954).

Uit het interieur is helaas veel origineels verdwenen; maar ondanks haar soberheid is het wel een stijlvolle kerk.

Interieurstukken die het vermelden waard zijn, zijn de kansel in Empirestijl (1830), de lessenaar en de doopzuil, die naar analogie van de kansel gemaakt zijn (2007), het predikantenbord (2008) en de oude geldkist (1773), die nu als collectezakkenrek dienst doet.  

 

 

 

 

 

 

 

Het interieur
Het interieur

De oude geldkist
De oude geldkist (1773)

kerkgebouw4.png
De kansel (1830)

kerkgebouw5.png
De lessenaar (2007)


predikantenbord.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het predikantenbord (2008)