Huisbijbelkring

In onze gemeente zijn een aantal huisbijbelkringen. Zoals de eerste gemeente dagelijks van huis tot huis bij elkaar kwam, zo mogen ook wij weer bijeenkomen om Hem te loven!
 
In een kleinere groep van ca. 10 personen werken we aan een boekje, Bijbelgedeelte of onderwerp. Aan het begin van dit seizoen wordt per kring gekozen wat er behandeld gaat worden. Doordat de groep klein is, ben je heel actief betrokken bij de kring. Veel Bijbelkennis is niet nodig, die krijg je vanzelf door de studies die we met elkaar doen. Om de beurt bereiden we een avond voor, ieder op zijn of haar eigen manier. We bidden en vertrouwen dat de Heilige Geest van God ons hierbij helpt. Het is goed en mooi om zo samen Gods Woord te lezen en Jezus beter te leren kennen. Ook is het mooi om zo een seizoen intensief met elkaar op te trekken en elkaar als gemeenteleden nog beter te leren kennen.
 
Meestal zijn er kringen op maandag-, woensdag- en donderdagavond.
  • De Huisbijbelkring die bij Jilles thuis gehouden wordt, gaat ook dit seizoen weer van start. Deze is één keer per maand op woensdagavond met als mogelijk onderwerp “Christendom en Islam”.
  • De “Jongvolwassenkring” komt 1x per 3 weken op donderdagavond bij elkaar. Iedereen die wil groeien in geloof is van harte welkom. Voor dit seizoen wordt met elkaar een nieuw onderwerp uitgezocht.
  • De Woensdagavondkring is nog bezig met het boek “Hoezo Israël?”. Met elkaar wordt besproken of dit wordt afgemaakt of dat er een nieuw onderwerp gekozen wordt.
  • De Maandagavondkring gaat starten met een nieuw onderwerp dat gezamenlijk gekozen gaat worden. Enkele ideeën zijn: Vrucht van de Geest, Leven onder een open hemel (Thessalonicensen), Abraham - de vriend van God, Werken aan eenheid (I Korinthe), Geloven en doen (Jakobus), In de kracht van de opstanding (Handelingen) en een Bijbelstudie over de Kronieken.