Bijbelkring Baken

Studie over Exodus met een reflectie naar vandaag. We bestuderen zes thema’s uit het Bijbelboek Exodus, waarbij we ook uitstapjes maken naar verzen uit andere Bijbelboeken en houden passages tegen het licht van vandaag.

Wat vertelt het Bijbelboek Exodus ons over God, Zijn volk en de christen?
Kunnen wij de inhoud van Exodus toepassen op ons eigen geloofsleven?

Een studie naar dit Bijbelboek zal je mogelijk verrassen, uitdagen of je mogelijk met beide voeten op de grond kunnen zetten. Elk thema zal geflankeerd worden door een Psalm. Na de zes thema-avonden volgt nog een zevende avond, waarop de achtergrond van de Bijbel, en het Bijbelboek Exodus in het bijzonder, naar voren wordt gebracht.

De Bijbelkring het Baken is er voor hen die Geloofsbelijdenis hebben gedaan en vindt eenmaal in de maand plaats op de maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in het Baken. Je bent van harte welkom!