Kerkbalans

We beseffen dat we gezegend zijn met mensen die de kerk een warm hart toedragen en daar op hun eigen manier tijd en energie in steken. Dat is niet in geld uit te drukken. Terwijl dat laatste toch altijd weer nodig blijft. Zo is de jaarlijkse actie Kerkbalans heel hard nodig om het kerkgebouw in stand te houden, de erediensten te blijven vieren, het pastoraat door te laten gaan, vangnetten te creëren en de predikant te voorzien in zijn onderhoud. Dit alles om de getuigenis van het evangelie doorgang te laten vinden. Doet u weer mee dit jaar?

 

Klik hier voor de brief 2021:

Brief 2021 Kerkbalans Gouderak

Antwoordformulier

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee!

U kunt uw financiële bijdrage als periodieke gift geven. Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

·als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;

·als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;

·als deze bedragen steeds even hoog zijn;

·als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;

·als de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift;

·als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Indien u hierover van gedachten wilt wisselen; spreekt u er gerust één van de Kerkrentmeesters op aan.
Klik hier voor de contactinformatie en het bankrekeningnummer van de Kerkrentmeesters.

 

Of vul hier gelijk het formulier in van de Belastingdienst: 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf

 

Meer informatie over periodieke giften:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften